Chủ Nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2014

ĐIỂM KTTK MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ HK 1 NĂM HỌC 2014-2015

LỚP GE406203: https://www.mediafire.com/?okdrmtmczm89185

LƯU Ý: Sinh viên xem lại và phản hồi với giáo viên. Sau ngày 26/11, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.